Arviointiperusteet

Taito- ja taideaineiden arviointiperusteet:

10 erinomainen
 • oppilaalla on oppiaineeseen liittyvä erityislahjakkuus
 • oppilas suunnittelee, toteuttaa ja arvioi työtään itsenäisesti
 • arvostaa omaa ja toisen työtä
 • asennoituminen oppiainetta ja toisia kohtaan myönteisen aktiivista
 • tuotos erinomainen
9 kiitettävä
 • oppilas suunnittelee, toteuttaa ja arvioi työtään melko itsenäisesti
 • arvostaa omaa ja toisen työtä
 • asennoituminen oppiainetta ja toisia kohtaan myönteistä
 • tuotos hyvä ja siisti
8 hyvä
 • oppilas suunnittelee, toteuttaa ja arvioi työtään opettajan avustuksella
 • arvostaa omaa työtään
 • asennoituminen oppiainetta ja toisia kohtaan myönteistä
 • tuotos hyvä
7 tyydyttävä
 • oppilas tarvitsee opettajan apua työn suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • noudattaa ohjeita vaihtelevasti
 • ei häiritse toisten työrauhaa
 • saa työn valmiiksi
 • tuotos tyydyttävä
6 kohtalainen
 • työn toteutus ja suunnittelu ei kiinnosta
 • ohjeiden noudattaminen puutteellista
 • häiritsee toisten työrauhaa
 • opettaja joutuu usein puuttumaan työskentelyyn
 • tuotos keskeneräinen
5 välttävä
 • työn toteutus ja suunnittelu ei kiinnosta
 • ohjeiden noudattaminen heikkoa
 • häiritsee toisten työrauhaa
 • opettaja joutuu jatkuvasti puuttumaan työskentelyyn
 • työt eivät valmistu
4 hylätty
 • työn suunnittelu ja toteutus ei kiinnosta
 • työt eivät valmistu
 • ei käy oppitunneilla

Sivut: 1 2 3