Oppilashuolto

Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on terveen ja turvallisen oppimis- ja kouluympäristön luominen, oppilaan psyykkisen ja fyysisen terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.

Oppilashuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa oppilaan terveyden, turvallisuuden, tasapainoisen kasvun ja kehityksen sekä koulunkäynnin edistämiseksi.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat mm. oppilashuoltotyötä koululla koordinoiva oppilashuoltoryhmä, kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattoritoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja muu koulun henkilöstö.