Erityisopetus

Erityisopetus keskittyy ensisijaisesti puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen ongelmiin, mutta myös matematiikan oppimisen ongelmiin paneudutaan tarvittaessa. Erityisopetusta järjestetään yksilö- tai pienryhmäopetuksena, josta vastaa erityisopettaja. Erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajien, oppilaiden vanhempien ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Yleensä erityisopetus järjestetään oppituntien aikana.