Opetus

Noudatamme muiden Kankaanpään alakoulujen kanssa valtioneuvoston päätöksen mukaista tuntijakoa yhteistyössä Pohjanlinnan koulun kanssa.

OPPIAINE VUOSILUOKKA YHT.
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
 Äidinkieli (AI) 7 7 5 5 4 4 32
 Englannin kieli (EN) 2 2 2 2 8
Ympäristö- ja luonnontieto (YT) 2 2 3 3  
Biologia ja maantieto (BM) 1 1 14
Fysiikka ja kemia (FK) 1 1  
Uskonto (UE) 1 1 2 2 2 2 10
Historia (HI) 2 2 4
Matematiikka (MA) 4 4 4 4 4 4 24
Musiikki (MU) 1 1 1 1 1 1 6
Kuvaamataito (KU) 2 2 3 3 3 3 16
Käsityö (KS) 1 1 2 2 2 2 10
Liikunta (LI) 2 2 2 2 3 3
Oppilaan kokonaistuntimäärä yht. 20 20 24 24 25 25 138

Käsityö on jaettu opetettavaksi siten, että 3. ja 4. luokat ovat omana ryhmänään sekä 5. ja 6. luokat omanaan.