Koulukuraattori

Niinisalon koulun koulukuraattorina toimii Kati Jokinen. Koulukuraattorin työ on osa koulun oppilashuoltoa. Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista myönteistä kehitystä sekä edistää sosiaalista hyvinvointia. Kuraattori tukee oppilaita erilaisissa kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Koulukuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa. Koulukuraattori osallistuu koulun vanhempainiltoihin, opetus- ja kasvatustyön, kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseen. Koulukuraattori on mukana oppilashuollon suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmata, oppilas itse tai opettaja. Koulukuraattorin  puhelinnumero on 044 577 2302 ja sähköpostiosoite on samaa muotoa kuin opettajilla. Tapaamista voidaan järjestää myös koululla.