Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muuten erityistä tukea tarvitseville. Kysymys ei ole laiskanläksystä tai rangaistuksesta vaan oppilaan oikeudesta tilapäisesti saada lisää opetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaan, huoltajan tai opettajan taholta. Tukiopetusta pystytään järjestämään ensisijaisesti koulun työjärjestyksen ulkopuolella.