Yleistä koulunkäynnistä

Niinisalon koulu on kaksiopettajainen kyläkoulu Kankaanpään kaupungin Niinisalon taajamassa, Tykistöprikaatin vieressä.

Luokkajärjestelyistä lukuvuonna 2021-2022

Niinisalon koulu on lukuvuonna 2021-2022 2-opettajainen kyläkoulu. Tämä tarkoittaa sitä, että koulussamme on kaksi yhdysluokkaa 1.-3. luokka sekä 4.-6. luokka. Yhdysluokalla lukuaineet opiskellaan niin kutsutulla vuorokurssiperiaatteella. Se tarkoittaa sitä, että esim. 3.-4. luokassa joka toinen vuosi luetaan ympäristötiedossa ja uskonnossa kolmannen luokan ja joka toinen vuosi neljännen luokan kirjaa. Sen sijaan äidinkieli, matematiikka ja englanti opiskellaan joka vuosi oman vuosiluokan kirjasta.

Koulumme 26 oppilasta on jaettu luokille lukuvuodeksi 2021-2022 seuraavasti:

1.-3. lk: 14 oppilasta, Sanna Niemi
4.-6. lk: 12 oppilasta, rehtori Hanna Santahuhta

Toiminta-ajatus

Koulumme tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa.

Lähiajan tavoitteita

Lukuvuoden aikana pyritään opetuksessa painottamaan hyviä tapoja, omatoimisuutta ja vastuun ottamista omasta opiskelusta, ympäröiväst yhteisöstä sekä ympäristöstä.