Oppilashuoltoryhmä

Koulumme oppilashuoltoryhmä on eri alan asiantuntijoista koostuva yhteistyöelin, jonka tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Ryhmän jäseninä ovat kaikki koulun luokanopettajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä erityisopettaja. Tarvittaessa mukana voi olla myös muita oppilaan kanssa työskenteleviä henkilöitä, kuten sosiaalityöntekijä tai englannin opettaja.

Ryhmän toimintaperiaatteita ja tavoitteita ovat ongelmien ennaltaehkäisy ja korjaava toiminta sekä ammattiryhmien välinen yhteistyö. Oppilashuoltoryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. Ryhmä pyrkii kodin ja koulun välisen yhteistyön avulla vaikuttamaan koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen. Oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi voi esittää luottamuksellisesti oppilas, vanhemmat, opettaja tai muu oppilashuoltohenkilöstö.

Asian voi tuoda oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi esim., kun oppilas:

  • on paljon poissa koulusta.
  • käyttäytyy häiritsevästi kouluyhteisössä.
  • on masentunut ja/tai syrjäänvetäytyvä.
  • saa lähipiirin (kaverit ja/tai vanhemmat) huolestumaan.
  • on kiusaamisen kohteena tai kiusaaja.
  • on kokenut traumaattisia asioita.
  • menestyy kykyjään heikommin eli alisuoriutuu.