Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen merkitys oppimisympäristön kehittäjänä ja opintoretkien rahoittajana on koululle erityisen tärkeä. Vanhempainyhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki oppilaiden huoltajat tai muuten asiasta kiinnostuneet. Mitä useamman oppilaan koti on toiminnassa mukana, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on jatkaa koulumme kehittämistä. Vanhempainyhdistyksen toiminnasta jaetaan tietoa koteihin pääsääntöisesti koulun välityksellä.

Vanhempainyhdistyksen tehtävänä on:

  • edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö
  • edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystehtävää
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatus koskevissa kysymyksissä

Vanhempainyhdistyksen johtokunta:

PUHEENJOHTAJA: Janne Katajamäki