Poissaolot

Mikäli oppilas matkan tai muun ennalta tiedossa olevan syyn vuoksi tarvitsee vapautuksen koulunkäynnistä, tulee sitä hakea etukäteen Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Luokanopettaja voi antaa oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon enintään kolmen päivän ajaksi. Tätä pidemmäksi ajaksi luvan myöntää rehtori. Suunniteltaessa esim. perheen yhteisiä lomamatkoja, vanhempien kannattaa harkita mikä vaikutus ylimääräisillä lomilla on lapsen koulunkäyntiin.

Lapsen sairaudesta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava koululle ensisijaisesti Wilman välityksellä, tai lapsen omalle opettajalle mahdollisimman pian ennen koulupäivän alkua. Poissaolon syy tulee myös ilmoittaa.