Oppilaskunta

Niinisalon koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.

Oppilaskunnan hallitus valitaan vaaleissa lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilaskunnan hallitus koostuu kahdesta 3. luokan, kahdesta 4. luokan, kahdesta 5. luokan ja kahdesta 6. luokan oppilaasta. Hallitukseen valitut oppilaat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Se toimii henkilökunnan ja oppilaiden yhteistyöelimenä, järjestää tapahtumia ja tekee aloitteita kouluviihtyvyyden parantamiseksi.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajan toimii Sanna Niemi.