Opetus

Noudatamme muiden Kankaanpään alakoulujen kanssa valtioneuvoston päätöksen mukaista tuntijakoa yhteistyössä Pohjanlinnan koulun kanssa.

OPPIAINE VUOSILUOKKA YHT.
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
 Äidinkieli (AI) 7 7 5 5 4 4 32
 Englannin kieli (EN) 2 2 2 2 8
Ympäristö- ja luonnontieto (YT) 2 2 3 3  
Biologia ja maantieto (BM) 1 1 14
Fysiikka ja kemia (FK) 1 1
Uskonto (UE) 1 1 2 2 2 2 10
Historia (HI) 2 2 4
Matematiikka (MA) 4 4 4 4 4 4 24
Musiikki (MU) 1 1 1 1 1 1 6
Kuvaamataito (KU) 2 2 3 3 3 3 16
Käsityö (KS) 1 1 2 2 2 2 10
Liikunta (LI) 2 2 2 2 3 3
Oppilaan kokonaistuntimäärä yht. 20 20 24 24 25 25 138

Käsityö on jaettu opetettavaksi siten, että 3. ja 4. luokkien tytöt ovat samassa ryhmässä, samoin pojat omassaan. Vastaavasti on toimittu 5. ja 6. luokan tyttöjen ja poikien kohdalla. Liikunnassa 3. j 4. luokkien tytöt ovat samassa ryhmässä ja pojat omassaan. Samoin on toimittu 5. ja 6. luokan kanssa.