Yleistä koulunkäynnistä

Niinisalon koulu on kolmeopettajainen kyläkoulu Kankaanpään kaupungin Niinisalon taajamassa, Tykistöprikaatin vieressä.

Luokkajärjestelyistä lukuvuonna 2010-2011

Niinisalon koulu on lukuvuonna 2010-2011 3,5-opettajainen kyläkoulu. Tämä tarkoittaa sitä, että koulussamme on kolme yhdysluokkaa 1.-2. luokka (yht. 16 opp.), 3.-4. luokka (yht. 24 opp.) ja 5.-6. luokka (yht. 26 opp.) Yhdysluokalla lukuaineet opiskellaan niin kutsutulla vuorokurssiperiaatteella. Se tarkoittaa sitä, että esim. 3.-4. luokassa joka toinen vuosi luetaan ympäristötiedossa ja uskonnossa kolmannen luokan ja joka toinen vuosi neljännen luokan kirjaa. Sen sijaan äidinkieli, matematiikka ja englanti opiskellaan joka vuosi oman vuosiluokan kirjasta.

Koulumme 66 oppilasta ja 3,5 opettajaa on jaettu luokille lukuvuodeksi 2010-2011 seuraavasti:

1.-2. lk: 16 oppilasta, Eija Leppäniemi
3.-4. lk: 24 oppilasta, Riitta Järvenpää
5.-6. lk: 26 oppilasta, rehtori Mikko KoivistoResurssiopettaja Ari Norkio (koululla ke-pe)

Toiminta-ajatus

Koulumme tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Lisäksi Niinisalon koulu on kylän oppimis- ja vapaa-ajan keskus.

Lähiajan tavoitteita

Lukuvuoden aikana pyritään opetuksessa painottamaan hyviä tapoja, omatoimisuutta ja vastuun ottamista omasta opiskelusta, ympäröiväst yhteisöstä sekä ympäristöstä.